Koła zębate

P.400965 Method for forming teeth in helical gear corrected with the outline of involute and the helical gearbox

Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania uzębienia w korygowanych przekładniach zębatych czołowych z zarysem ewolwentowym i przekładnia zębata czołowa, o zębach prostych i śrubowych. Sposób polega na tym, że średnicę zewnętrzną co najmniej jednego koła przekładni zębatej zmniejsza się o wartość wyliczoną ze wzoru Dw1 = dNa1+(2 x Fg1), gdzie Dw1 jest średnicą zewnętrzną koła zębatego, Fg1 – wysokością ścięcia głowy zęba, a dNa1 – końcem czynnego zarysu ewolwenty opisanej wzorem dNa1 = Ro – (0,5 x dNf1), gdzie Ro jest rozstawem osi kół przekładni zębatej, a dNf1 jest początkiem czynnego zarysu ewolwenty, po czym na długości pomiędzy końcem czynnego zarysu ewolwenty i średnicą zewnętrzną koła na każdym zębie symetrycznie po obu jego stronach wykonuje się fazkę (sw) o szerokości określonej wzorem sw = ? x mn, gdzie mn jest modułem nominalnym koła zębatego, a ? -współczynnikiem zmiennym modułowym szerokości delta oraz o wysokości równej Fg1 = ? x mn, gdzie ? jest współczynnikiem zmiennym modułowym wysokości gamma.

News

Contact

ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH sc.

Cz.A.Borkowski, A.M.Olszacki

NIP: 8942849478     REGON: 020197145

Register address

54-212 Wrocław
ul. Małopanewska 29

 

Manufacturing plants

56-400 Oleśnica
ul. Moniuszki 19 – 19c

Phone

+48 713 981 214

E-mail