Koła zębate

P.426771 Method for hybrid gas cyaniding of alloy steel in fluidised bed furnaces

Przedmiotem wynalazku jest sposób gazowego węgloazotowania hybrydowego stali stopowych w piecach fluidalnych, zwłaszcza stali węglowych i stopowych o zawartości węgla do 0,25% z dodatkami stopowymi Cr, Ni, Mn, Mo, Ti, w mającymi za zadanie zwiększenie hartowności stali oraz zachowanie plastyczności rdzenia. Sposób polegający na nawęglaniu części stalowych lub żeliwnych w temperaturze 900 °C, w atmosferze endotermicznej wytwarzanej w wyniku niepełnego spalania propanu lub gazu ziemnego w obecności katalizatora niklowego (Ni), po czym prowadzi się azotowanie polegające na nasycaniu azotem w podwyższonej temperaturze i w atmosferze zawierającej azot, przy czym nośnikiem azotu jest amoniak (2NH3 -> 6H+2N),

News

Contact

ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH sc.

Cz.A.Borkowski, A.M.Olszacki

NIP: 8942849478     REGON: 020197145

Register address

54-212 Wrocław
ul. Małopanewska 29

 

Manufacturing plants

56-400 Oleśnica
ul. Moniuszki 19 – 19c

Phone

+48 713 981 214

E-mail

Masz pytania?

The administrator of personal data is ZKZ sc. By submitting the form, you consent to the processing of data in order to obtain an answer (GDPR policy opposite).