Koła zębate

P.400965 Method for forming teeth in helical gear corrected with the outline of involute and the helical gearbox

Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania uzębienia w korygowanych przekładniach zębatych czołowych z zarysem ewolwentowym i przekładnia zębata czołowa, o zębach prostych i śrubowych. Sposób polega na tym, że średnicę zewnętrzną co najmniej jednego koła przekładni zębatej zmniejsza się o wartość wyliczoną ze wzoru Dw1 = dNa1+(2 x Fg1), gdzie Dw1 jest średnicą zewnętrzną koła zębatego, Fg1 – wysokością ścięcia głowy zęba, a dNa1 – końcem czynnego zarysu ewolwenty opisanej wzorem dNa1 = Ro – (0,5 x dNf1), gdzie Ro jest rozstawem osi kół przekładni zębatej, a dNf1 jest początkiem czynnego zarysu ewolwenty, po czym na długości pomiędzy końcem czynnego zarysu ewolwenty i średnicą zewnętrzną koła na każdym zębie symetrycznie po obu jego stronach wykonuje się fazkę (sw) o szerokości określonej wzorem sw = ? x mn, gdzie mn jest modułem nominalnym koła zębatego, a ? -współczynnikiem zmiennym modułowym szerokości delta oraz o wysokości równej Fg1 = ? x mn, gdzie ? jest współczynnikiem zmiennym modułowym wysokości gamma.

News

Contact

ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH sc.

Cz.A.Borkowski, A.M.Olszacki

NIP: 8942849478     REGON: 020197145

Register address

54-212 Wrocław
ul. Małopanewska 29

 

Manufacturing plants

56-400 Oleśnica
ul. Moniuszki 19 – 19c

Phone

+48 713 981 214

E-mail

Masz pytania?

The administrator of personal data is ZKZ sc. By submitting the form, you consent to the processing of data in order to obtain an answer (GDPR policy opposite).