KOŁA ZĘBATE METODY SZLIFOWANIA

Proces produkcji precyzyjnych kół zębatych metodą szlifowania. Koła zębate produkowane ze stali podlegają procesom obróbki termicznej w celu podniesienia ich wytrzymałości. Materiały zazwyczaj stosowane to stale do ulepszania cieplnego ,hartowania indukcyjnego ,nawęglania ,węglo – azotowania i azotowania. Efektem obróbki termicznej jest odporny na odkształcenia  rdzeń oraz bardzo twarda warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie. Efektem ubocznym procesu hartowania są deformacje kształtu ,które obniżają klasę wykonania koła zębatego. Proces szlifowania nadaje ostateczny kształt zarysu koła zębatego zgodny z dokumentacją techniczną i wymaganiami klienta według określonej klasy jakości DIN , AGMA , ANSI ,GOST …. Parametry techniczne opisujące koło zębate takie jak linia , profil , kąt przyporu , korekcje , modyfikacje i dopuszczalne odchyłki narzucają nam metodę szlifowania . Metody szlifowania dzielą się zasadniczo na dwie grupy :

KOŁA ZĘBATE – SZLIFOWANIE OBWIEDNIOWE : Produkcja wielkoseryjna w klasie 6-7 DIN wykonywana jest zazwyczaj metodą obwiedniową zapewniającą dużą wydajność i powtarzalność procesu. Metoda obwiedniowa posiada ograniczenia , nie mamy możliwości modyfikacji stopy i głowy zęba w celu optymalizacji zarysu czynnego.

KOŁA ZĘBATE -SZLIFOWANIE PROFILOWEProdukcja średnio seryjna oraz prototypowa .Klasa wykonania koła zębatego – możliwe jest szlifowanie wzorców przy zachowaniu ścisłych procesów technologicznych. Metoda zazwyczaj stosowana przy produkcji kół zębatych w krótkich seriach o wysokich wymaganiach jakościowych. Mamy możliwość zastosowania wszystkich znanych modyfikacji linii i profilu zęba w celu optymalizacji zarysu koła zębatego z wykorzystaniem zarysu czynnego . Metoda szczególnie pomocna w produkcji prototypowej dla działów badawczo rozwojowych z wykorzystaniem szlifowania w materiale pełnym , co ogranicza koszty zakupu ściśle zdefiniowanych narzędzi . Mamy również możliwość produkcji innowacyjnych profili zdefiniowanych przez konstruktora w postaci sieci punktów (rysunku CAD) .Dzięki współpracy z Politechniką Wrocławską opracowaliśmy oprogramowanie przetwarzające rysunek CAD na kod maszynowy co daje nam nie ograniczone możliwości wykonywania zleceń produkcyjnych najbardziej wymagających działów Badawczo – Rozwojowych. Masz pomysł , nikt nie potrafi tego zrobić , my go zrealizujemy.

KOŁA ZĘBATE -SZLIFOWANIE PROFILOWE WRZECIONEM NASADKOWYM : Metoda stosowana w produkcji kół zębatych z ograniczeniem wyjścia ściernicy. Kolizję może powodować drugi wieniec zębaty ,kanałek wpustowy , wielowypust ,bieżnia łożyska lub inny element konstrukcyjny. Rozwiązaniem jest zastosowanie małej ściernicy w szlifowaniu obwiedniowym (ceramiczna , borazon , diamentowa ) lub w szlifowaniu profilowym zastosowanie specjalnego wrzeciona nasadkowego z bardzo małą ściernicą ceramiczną -którą generujemy za pomocą diamentu rolkowego , lub użycie ściernicy borazon -owej ,diamentowej z gotowym zarysem. Szlifowanie tą metodą jest mało wydajne lecz zdecydowanie zalecane w przypadkach kolizyjnych opisanych powyżej . Zaletą tej metody jest również możliwość redukcji efektu skręcenia poprzez szlifowanie topologiczne w cyklu jedno flankowym. Metodę stosujemy również do szlifowanie kół zębatych o małych modułach.

Nasze flagowe maszyny do szlifowania kół zębatych wyposażone w zintegrowany system pomiarowy i interfejs  industry 4.0

Materiały źródłowe technologia KAPP NILES :

EN_KAPP_NILES_topological_grinding

EN_KAPP_NILES_superfinishing

EN_KAPP_NILES_generating_grinding_with_small_tools

EN_Pfeilverzahnung

Tools_ENDiamond_form_rolls_EN

więcej :

Kontakt

ZKZ Gears sp. z o.o. 

KRS: 0001055888

NIP: 8942849478

REGON: 020197145

ADRES

56-400 Oleśnica

ul. Moniuszki 19 – 19c

Telefon +48 71 398 12 14

E-mail