Koła zębate

Dotacje EU

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie: 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny
Schemat: 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii generycznej w produkcji kół zębatych zastosowaniem autorskich metod frezowania obwiedniowego i kształtowego

Zakup Maszyny pomiarowej 3D. WENZEL LH 108

Zakup centrum frezerskiego do kół zębatych LIEBHERR LC 800.

 

News

Kontakt

ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH sc.

Cz.A.Borkowski, A.M.Olszacki

NIP: 8942849478     REGON: 020197145

Siedziba firmy

54-212 Wrocław
ul. Małopanewska 29

Zakłady produkcyjne

56-400 Oleśnica
ul. Moniuszki 19 – 19c

Telefon

+48 713 981 214

E-mail